GRZEGORZ TOMALA
43-220 JEDLINA
UL. BRATKÓW 1
tel.: 60667584
e-mail: grzegorz5722@wp.pl